Privacyverklaring STUDIO MISTÉ

Ongemerkt deelt u allerlei persoonsgegeven met mijn salon. Doordat ik gebruik maak van een digitale agenda en informend consent registreer we uw persoonlijke gegevens zoals naam, adres, geboortedatum medische gegevens ect.

Met deze gegevens ga ik uiteraard zorgvuldig om. In deze verklaring vindt u informatie over hoe we omgaan met het verwerken van uw persoonsgegevens. Heeft u nog vragen over deze Privacyverklaring? Neemt u dan contact met de salon op.

1. Wat is verwerken van persoonsgegevens?
Persoonsgegevens Dit zijn gegevens die direct iets over u zeggen. Denk aan uw naam, adres geboortedatum en medische gegevens. Verwerken Alles wat met uw persoonsgegevens kan worden gedaan. Bijvoorbeeld verzamelen het opslaan, gebruiken, doorgeven en verwijderen van uw gegevens.

2. Van wie verwerken we persoonsgegevens?
We verwerken persoonsgegevens als we een zakelijke relatie willen of hebben gehad met u. Of dat we direct of indirect contact hebben gehad. Zoals: * Klanten met de salon * Iedereen die interesse heeft in een behandeling of producten van de salon * toekomstige klanten

3. Wie is er verantwoordelijk voor de verwerking van uw gegevens?
Alleen de eigenaresse van de salon ( Tilly van Kampen ) is verantwoordelijk van uw gegevens. Klant mag vragen om de klantenkaart / dossier in te zien en correcties aan te brengen of om de gegevens te verwijderen. Binnen 4 weken moet daarop ingegaan zijn.

4. Hoelang worden uw persoonsgegevens bewaard?
Wij zijn verplicht uw gegevens 7 jaar te bewaren na de laatste behandeling voor de belastingdienst. Camara beelden in de salon worden 10 dagen bewaard.

5. Hoe komen we aan uw persoonsgegevens?
We ontvangen uw gegevens omdat u deze zelf aan ons geeft. Bijvoorbeeld aan de telefoon, via de website of gebruik maakt van onze dienstverlening, zoals het betalingsverkeer deelt u uw geven met ons. PRIVACYVERKLARING 26 MEI 2018 6. Worden mijn gegevens gedeeld met derden? Uw persoonsgegevens het informed Consent formulier mag alleen gedeeld worden met de GGD als zij daarom vragen. U Heeft dit formulier vooraf de behandeling getekend in de salon.

7. Wat is verwerken van persoonsgegevens?
*Het verwerken van uw persoonsgegevens gebeurd digitaal (het Informed Consent formulier) en wordt schriftelijk bewaard. Deze gegevens worden 7 jaar bewaard in een afgesloten kast. *De grondslag / reden van het registreren van uw gegevens is voor belangrijk voor de behandelovereenkomst. Het doel voor het registeren van uw gegevens is belangrijk voor de behandeling zodat de behandelaar op de hoogte is van uw medische gegevens voor evt. allergische reacties, contra indicatie’s het bepalen van ondertoon ivm kleurbepaling enz – informed Consent. *persoonsgegevens worden nooit met derden gedeeld tenzij er schriftelijk toestemming hiervoor is gegeven door u.

8. Welke rechten heeft u bij ons?

a. Recht op inzage en recitatie
U kunt ons (eigenaresse salon) vragen of en welke gegevens we van u verwerken. Is dat het geval, dan kunnen we u inzage geven on de gegevens die we van u hebben verwerkt. Het dossier wordt niet meegegeven.

b. Recht op gegevenswisseling
U kunt ons (eigenaresse salon) soms vragen om gegevens die we van u hebben vastgelegd te wisselen. Bijvoorbeeld als u bezwaar heeft tegen de verwerking van uw gegevens. Ook moet uw belang gaan boven het belang van de salon om de gegevens te verwerken.

c. Recht op beperking
U kunt ons vragen de persoonsgegevens die we van u verwerken te beperken. Dat betekent dat we minder gegevens van u verwerken

d. Recht van dataportabaliteit
De klant heeft recht om de digitale foto’s op te vragen. Het gebruik van Cookies op de website worden gedeeld. Het recht op dataportabiliteit geldt niet voor papierbestanden.

e. Recht van bezwaar tegen direct marketing
U heeft het recht ons te vragen uw gegevens niet langer te gebruiken voor direct marketing. Het kan zijn dat uw bezwaar alleen ziet op benadering via een specifiek kanaal. Bijvoorbeeld als u via de nieuwsbrief geïnformeerd wil blijven, maar niet meer telefonisch benaderd wil worden. We zorgen er dan voor dat u niet langer benaderd wordt via dat betreffende kanaal. U kunt gebruikmaken van de genoemde rechten door een verzoek bij ons in te dienen. Heeft u een verzoek aan ons gedaan? Dan zullen we dit binnen één maand nadat we het verzoek hebben ontvangen beantwoorden.

9 Waar kunt u terecht met een klacht?
U kunt binnen 7 dagen schriftelijk of per email (niet via Whats-app, Facebook of Messenger) een klacht indienen bij de eigenaresse de salon.

10. Kunnen we de Privacyverklaring wijzigen?
Ja, ons Privacy Statement kan van tijd tot tijd wijzigen. Dit kan als er nieuwe gegevensverwerkingen zijn en deze gegevensverwerkingen voor u van belang zijn. We houden u daar uiteraard van op de hoogte. De meest actuele versie van ons Privacy Statement kunt u steeds terugvinden op www.miste-pmu.nl/privacy Eerdere versies kunt u ook inzien via onze website.